HomeLink

Använda HomeLink®*Gäller vissa marknader.

Uppdaterad 5/16/2022

Använda HomeLink®*Gäller vissa marknader.

När HomeLink® väl är programmerad kan denna användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.

Tryck in den programmerade knappen. Garageporten, grinden, larmsystemet eller liknande aktiveras (kan ta några sekunder). Om knappen är intryckt mer än 20 sekunder så påbörjas omprogrammering. Indikeringslampan lyser eller blinkar när knappen har tryckts in. Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis fortfarande användas parallellt med HomeLink® om så önskas.

OBS

När tändningen stängts av, fungerar HomeLink® i minst 7 minuter.

OBS

HomeLink® går inte att använda om bilen är låst och larmad* från utsidan.

Varning

  • Om HomeLink® används för att manövrera en garageport eller grind, säkerställ att ingen är i närheten av porten eller grinden under tiden den är i rörelse.
  • Använd inte HomeLink® till någon garageport som saknar säkerhetsstopp och säkerhetsback.

Var detta till någon hjälp?