HomeLink

Typgodkännande för HomeLink®*Gäller vissa marknader.

Uppdaterad 1/25/2022

Typgodkännande för HomeLink®*Gäller vissa marknader.

Typgodkännande för HomeLink® kan utläsas nedan.

Land/Område

Typgodkännande

USA och Canada

Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna och med Industry Canada RSS-210. Användning får ske under följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste klara eventuella mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade funktioner.

Europa

Gentex Corporation förklarar härmed att HomeLink® Model UAHL5 efterlever radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.

Frekvensband inom vilka radioutrustningen fungerar:

  • 433.05MHz-434.79MHz <10mW E.R.P.
  • 868.00MHz-868.60MHz <25mW E.R.P.
  • 868.70MHz-868.20MHz <25mW E.R.P.
  • 869.40MHz-869.65MHz <25mW E.R.P.
  • 869.70MHz-870.00MHz <25mW E.R.P.

Certifikatinnehavarens adress: Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464, USA


Var detta till någon hjälp?