Körlägen

Ändra körläge

Uppdaterad 8/17/2021

Ändra körläge

Välj det körläge som är anpassat för nuvarande körförhållanden.

Tänk på att alla körlägen inte är tillgängliga i alla situationer.

Ändra körläge via centerdisplayen.

Tryck på .

Välj Körning.

Välj önskat körläge.


Var detta till någon hjälp?