Körlägen

Batterianvändning

Uppdaterad 5/16/2022

Batterianvändning

Styr batteriets laddningsgrad under pågående körning med hjälp av Behåll och Ladda.

Behåll och Ladda finns tillgängliga i alla körlägen. Funktionerna avbryts om körläge Pure aktiveras.

Behåll

P5P6-22w22-iCup-HYB-Hold in driver display

När Behåll är aktiverat bibehålls laddningen i hybridbatteriet och kan istället användas vid ett senare tillfälle t.ex. vid körning i stadstrafik.

Bilen fungerar som vid normal hybriddrift med urladdat batteri, där bilen utöver återanvändning av t.ex. bromsgenererad energi startar förbränningsmotorn oftare för att behålla laddningen i batteriet.

Ladda

P5P6-22w22-iCup-HYB-Charge in driver display

När Ladda är aktiverat laddas hybridbatteriet med hjälp av förbränningsmotorn för att få en utökad eldrift vid senare tillfälle.

Aktivera Behåll eller Ladda

Aktivera via centerdisplayen.

Tryck på .

Välj Körning.

Aktivera den funktionen du önskar bredvid Batterianvändning.

P5P6-22w22-iCup-HYB-Smart in driver display

I körläge Hybrid med batterianvändning satt till Auto kan smart energifördelning med hjälp av Google Maps användas för att framföra bilen på ett så energieffektivt sätt som möjligt över hela körsträckan.


Var detta till någon hjälp?