Körlägen

Krypkörning

Uppdaterad 11/15/2021

Krypkörning

Vid låga hastigheter t.ex. vid köbildning eller på parkeringsplatser kan krypkörningsläget underlätta.

När funktionen är aktiv rullar bilen sakta i den färdriktning som är vald utan att gaspedalen används.

Aktivera eller deaktivera krypkörning

Tryck på i centerdisplayen.

Välj Körning.

Aktivera eller deaktivera One Pedal Drive.

Krypkörning är nu aktiverat.

OBS

Om krypkörning aktiveras vid stillastående krävs ett tryck på gaspedalen för att funktionen ska fungera.


Var detta till någon hjälp?