Körlägen

Launch-funktion*

Uppdaterad 11/15/2021

Launch-funktion*

Launch kan användas när maximal acceleration behövs från stillastående. Funktionen finns tillgänglig för körlägena: Hybrid, Constant AWD och Power.

Aktivera Launch

Se till att bilen står stilla och att hjulen pekar rakt framåt.

Lägg i växelläge D.

Tryck ner bromspedalen helt.

Tryck därefter ner gaspedalen helt.

Släpp upp bromspedalen inom 2 sekunder.

OBS

Om Launch-funktionen inte fungerar, vänta några minuter och låt drivlinan komma ner i arbetstemperatur innan ett nytt försök.

Viktigt

Drivlinan utsätts för slitage vid användning av Launch och därför är funktionen enbart tillgänglig ett begränsat antal gånger.


Var detta till någon hjälp?