Utforska din manual

V90 Recharge Plug-in Hybrid
2022 Late

Laddning av hybridbatteri

11 Resultat

Laddstatus i bilens förardisplay

I förardisplayen visas statusen för laddningen med både bild och text. Informationen visas så länge förardisplayen är igång.

Regenererande bromsning*

Bilen återvinner rörelseenergi vid inbromsning för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen.

Laddstatus i bilens laddintag

LED-lampan i bilens laddintag visar aktuell status för pågående laddning. I nedan tabell förklaras LED-lampans olika sken.

Allmänt om laddkabel

Vid laddning vid laddstation används en mode 3-laddkabel. Vissa laddstationer har en fast laddkabel som används istället.

Jordfelsbrytare i laddkabel

Laddkabelns kontrollenhet* har en inbyggd jordfelsbrytare som skyddar bilen och användaren från elektriska stötar orsakade av systemfel.

Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet

LED-lampan på laddkabelns kontrollenhet visar status för pågående laddning samt status efter avslutad laddning* .

Temperaturövervakning av laddkabel

För att bilens hybridbatteri ska laddas säkert varje gång* , har laddkabelns kontrollenhet samt stickkontakt inbyggda övervakningsanordningar av temperaturen.

Ladda hybridbil via vägguttag

Om inga andra laddmöjligheter finns tillgängliga kan bilen laddas via ett vägguttag.

Ladda hybridbil

Ladda bilen via laddstation hemma eller via en offentlig laddstation* .

Avsluta laddning av hybridbil

Avsluta laddningen* genom att låsa upp bilen, koppla ur laddkabeln ur bilens laddintag och därefter laddstationen.

Laddtid

Nedanstående laddtider är ungefärliga och gäller när ingen klimatisering eller annan last påverkar laddningen. Om laddtiden upplevs längre bör detta undersökas.