Laddning av hybridbatteri

Jordfelsbrytare i laddkabel

Uppdaterad 11/15/2021

Jordfelsbrytare i laddkabel

Laddkabelns kontrollenhetAvser laddning med mode 2-laddkabel. har en inbyggd jordfelsbrytare som skyddar bilen och användaren från elektriska stötar orsakade av systemfel.

Varning

Laddning av bilen får endast göras från godkända, jordade vägguttag. Om elkretsens eller eluttagets kapacitet inte är känd, låt en behörig elektriker kontrollera elkretsens kapacitet. Om en laddningsnivå som överskrider elkretsens eller eluttagets kapacitet används kan en brand uppstå eller elkretsen skadas.

Varning

  • Laddkabelns jordfelsbrytare hjälper till att skydda bilens laddningssystem, men kan inte garantera att en överbelastning aldrig förekommer.

Viktigt

Jordfelsbrytaren skyddar inte vägguttaget/elinstallationen.

P5P6-2017- Electric drive- Control module cable

Kontrollenhetens LEDLysdiod (Light Emitting Diode)-lampa.

LED-lampa

Om kontrollenhetens inbyggda jordfelsbrytare löser ut lyser LED-lampan med ett rött fast sken – kontrollera vägguttaget. Låt en licenserad elektriker kontrollera uttaget eller pröva att använda ett annat eluttag.

P6-2017- XC40H Control unit current

Viktigt

  • Kontrollera uttagets kapacitet.
  • Övrig elektronisk utrustning som är inkopplad på samma säkringskrets ska kopplas ur om den totala belastningen överskrids.
  • Koppla inte in laddkabeln om uttaget är skadat.

Var detta till någon hjälp?