Laddning av hybridbatteri

Laddstatus i bilens förardisplay

Uppdaterad 11/15/2021

Laddstatus i bilens förardisplay

I förardisplayen visas statusen för laddningen med både bild och text. Informationen visas så länge förardisplayen är igång.

Färg

Status

Innebörd

Pulserande grönt

Förardisplayens ram visas med ett grönt pulserande ljus.

Laddning pågår och en ungefärlig tid för när hybridbatteriet beräknas vara fulladdat visas.

Grönt

Förardisplayens ram visas med ett fast grönt ljus.

Batteriet är fulladdat.

Rött

Förardisplayens ram visas med ett fast rött ljus.

Ett fel har uppstått. Kontrollera laddkabelns anslutning mot bilens laddintag och strömkällan.

Återstarta därefter laddning med följande steg:

  1. Dra ut laddkabeln från laddintaget.
  2. Avvakta en stund.
  3. Återanslut laddkabeln i laddintaget.
  4. Om problemet kvarstår – kontakta din Volvoåterförsäljare.

Blått

Förardisplayens ram visas med ett fast blått ljus.

Schemalagd laddning aktiverad.

Gult

Förardisplayens ram visas med ett fast gult ljus.

Laddning väntar på att starta eller pausad laddning.

OBS

Om förardisplayen inte används på en stund släcks den ner. Aktivera displayen igen genom att antingen

  • trycka ner bromspedalen,
  • öppna en av dörrarna eller
  • försätta bilen i tändningsläge I genom att vrida START-vredet medurs och släppa.

Var detta till någon hjälp?