Parkeringsbroms

Aktivera och deaktivera parkeringsbroms

Uppdaterad 2/21/2022

Aktivera och deaktivera parkeringsbroms

Använd parkeringsbromsen för att förhindra att bilen rullar iväg från stillastående.

Aktivera parkeringsbroms

P5-21w22-Parking brake activate

Dra reglaget uppåt.

Symbolen i förardisplayen tänds när parkeringsbromsen är aktiverad.

Kontrollera att bilen står still.

Symbol i förardisplayen

Symbol

Innebörd

P5P6-2037-iCup-Parking brake warning symbol

Symbolen är tänd när parkeringsbromsen är aktiverad.

Om symbolen blinkar innebär det att ett fel har uppstått. Läs meddelande i förardisplayen.

Automatisk aktivering

Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt

  • när bilen stängts av.
  • när växelläge P väljs i en brant backe.
  • om funktionen automatisk broms vid stillastående (Auto hold) är aktiverad och
    • bilen har stått stilla en längre tid (5-10 minuter)
    • bilen stängs av
    • föraren lämnar bilen.

Nödbroms

I nödfall kan parkeringsbromsen aktiveras när bilen är i rörelse genom att dra och hålla upp reglaget. Bromsförloppet avbryts när reglaget släpps, eller om gaspedalen trampas ner.

OBS

Vid nödbromsning i högre hastigheter ljuder en signal under bromsförloppet.

Deaktivera parkeringsbroms

P5-21w22-Parking brake release

Deaktivera manuellt

För att deaktivera parkeringsbromsen behöver motorn vara igång.

Tryck ner bromspedalen bestämt.

Tryck ner reglaget.

Parkeringsbromsen släpper och symbolen i förardisplayen slocknar.

Deaktivera automatiskt för att köra iväg

Starta bilen.

Tryck ner bromspedalen bestämt. Välj växelläge D eller R och ge gas.

Parkeringsbromsen släpper och symbolen i förardisplayen slocknar.

OBS

Villkor för automatisk deaktivering är antingen att föraren har tagit på sig säkerhetsbältet eller att förardörren är stängd.

Deaktivera automatiskt med växelläge N

Parkeringsbromsen deaktiveras om växelläge N väljs från växelläge D eller R.

Tryck ner bromspedalen bestämt.

Välj växelläge N.

Parkeringsbromsen släpper och symbolen i förardisplayen slocknar.

Viktigt

Under växling från läge D till R, eller R till D, är växelläge N aktivt under ett kort ögonblick, vilket kan deaktivera parkeringsbromsen i vissa situationer.

OBS

Om Krypkörning är aktiverat kan automatisk deaktivering av parkeringsbroms med växelläge N hindras om bilen står i lutning eller på omjämnt underlag. I detta läge kan parkeringsbromsen istället deaktiveras manuellt.


Var detta till någon hjälp?