Parkeringsbroms

Parkeringsbroms

Uppdaterad 9/2/2022

Parkeringsbroms

Parkeringsbromsen förhindrar att bilen rullar iväg från stillastående genom att mekaniskt låsa/spärra två hjul.

P5-21w22-Parking brake button

Reglaget för parkeringsbromsen är placerat i tunnelkonsolen mellan stolarna.

När den elektriskt manövrerade parkeringsbromsen arbetar hörs ett svagt elmotorljud. Ljudet uppkommer även vid automatiska funktionskontroller av parkeringsbromsen.

Om bilen står stilla när parkeringsbromsen aktiveras verkar den endast på bakhjulen. Om aktiveringen sker när bilen rör sig används ordinarie färdbroms, d.v.s. bromsen verkar på alla fyra hjulen. Bromsverkan övergår till bakhjulen när bilen nästan står stilla.


Var detta till någon hjälp?