Parkeringsbroms

Vid fel på parkeringsbromsen

Uppdaterad 8/17/2021

Vid fel på parkeringsbromsen

Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad om det inte går att deaktivera eller aktivera parkeringsbromsen efter flera försök.

En varningssignal ljuder vid färd med aktiverad parkeringsbroms.

Om bilen måste parkeras innan ett eventuellt fel är åtgärdat, ska hjulen vridas som vid parkering i backe och växelväljaren vara i läge P.

Låg batterispänning

Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken deaktiveras eller aktiveras. Anslut ett starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg.

Byte av bromsbelägg

Bromsbeläggen bak måste bytas på verkstad på grund av den elektriskt manövrerade parkeringsbromsens konstruktion – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Symboler i förardisplayen

Symbol

Innebörd

P5P6-2037-iCup-Parking brake warning symbol

Om symbolen blinkar innebär det att ett fel har uppstått. Se meddelande i förardisplayen.

P5P6-2037-iCup-Brake control symbol

Fel i bromssystemet. Se meddelande i förardisplayen.

P5P6-2037-iCup-Parking brake information symbol

Informationsmeddelande i förardisplayen.


Var detta till någon hjälp?