Utforska din manual

V90 Recharge Plug-in Hybrid
2022 Late

Rekommendationer vid körning

15 Resultat

Bogsering

Vid bogsering dras bilen efter ett annat fordon med hjälp av en bogserlina.

Bromsassistans vid stillastående

Bromshjälpen kan aktiveras automatiskt för att hålla bilen stilla i vissa situationer.

Bromsa på saltade vägbanor

Vid körning på saltade vägar kan det bildas ett saltskikt på bromsskivor och bromsbelägg.

Bromsa på våta vägbanor

Vid körning en längre tid i kraftigt regn utan att bromsa, kan bromseffekten vid den första inbromsningen fördröjas något.

Parkera i backe

Se alltid till att parkeringsbromsen har aktiverats vid parkering i en backe.

Bensinpartikelfilter

Bensindriven bil är utrustad med partikelfilter för en effektivare avgasrening.

Bensinstation

Använd bilens navigationssystem* för att hitta vägen till närmaste bensinstation.

Smart energifördelning med hjälp av navigering

Fördela elenergin så energieffektivt som möjligt för hela körsträckan med hjälp av Google Maps.

Räckvidd

Bilens räckvidd beror på flera faktorer. Förutsättningarna för att uppnå en lång räckvidd varierar efter de omständigheter och förhållanden som bilen körs i.

Ekonomisk körning

För att uppnå längsta möjliga räckvidd bör föraren planera körningen och anpassa körsätt och hastighet till rådande situation.

Förberedelser inför en långresa

Inför en bilsemester eller annan längre resa är det viktigt att kontrollera bilens funktioner och utrustning extra noggrant.

Överbelastning av startbatteriet

Hög strömförbrukning utan att bilen får möjlighet att ladda startbatteriet leder till låg batterinivå och att vissa elektriska funktioner reduceras eller stängs av. Om batterinivån sjunker under en viss gräns är det inte längre möjligt att starta bilen utan starthjälp eller laddning med extern laddare.

Vadning

Vadning innebär att bilen körs genom vatten t.ex. på en översvämmad vägbana. Vadning ska göras med stor försiktighet.

Vinterkörning

Vid vinterkörning är det viktigt att göra vissa kontroller på bilen för att säkerställa att den kan köras på ett säkert sätt.

Överhettning av motor och drivsystem

Under vissa förhållanden, t.ex. vid hård körning i brant terräng och varmt klimat, finns ökad risk för överhettning av motor och drivsystem – särskilt vid tung last.