Rekommendationer vid körning

Räckvidd

Uppdaterad 6/27/2022

Räckvidd

Bilens räckvidd beror på flera faktorer. Förutsättningarna för att uppnå en lång räckvidd varierar efter de omständigheter och förhållanden som bilen körs i.

Det certifierade värdet för bilens körsträcka ska inte tolkas som en förväntad räckvidd. Certifieringsvärdet bör främst användas för att jämföra olika bilar som erhålls vid speciella testcykler.

Räckvidd i förardisplayen

P5P6-21w22-iCup-Battery meter and range value hybrids

Den uppskattade räckvidden visas i förardisplayen.

När bilen kommer från fabrik eller efter en fabriksåterställning baseras räckvidden på det certifierade värdet. När bilen körts ett tag baseras räckvidden på historiskt körmönster.

Faktorer som påverkar räckvidden

Förutom historisk färddata finns det flera olika faktorer som påverkar räckvidden. Den längsta räckvidden uppnås under mycket gynnsamma förhållanden när alla faktorer har en positiv påverkan.

Exempel på faktorer som påverkar räckvidden:

  • hastighet
  • klimatinställningar
  • topografi
  • förkonditionering
  • däck och däcktryck
  • trafiksituation
  • temperatur och väder
  • vägförhållanden.

Räckvidd baserad på hastighet och yttertemperatur

P5P6-2017-Reach and speed graph
20 °C (68 °F) yttertemperatur och kupéklimat av.
20 °C (68 °F) yttertemperatur och kupéklimat på.
35 °C (95 °F) yttertemperatur och kupéklimat på.
-10 °C (14 °F) yttertemperatur och kupéklimat på.

Grafen visar det ungefärliga förhållandet mellan konstanthastighet och räckvidd.

Grafen visar att en lägre hastighet ger längre räckvidd. Även yttertemperaturen påverkar räckvidden på så vis att mycket kalla eller mycket varma omgivningstermperaturer ger kortare räckvidd.

Linje 1 och 2 visar den ungefärliga skillnaden i räckvidd som påverkas klimatfunktionerna. Avstängd klimatanläggning är mer gynnsamt för räckvidden.


Var detta till någon hjälp?