Start och avstängning av bil

Starta bil

Uppdaterad 11/15/2021

Starta bil

Bilen startas med hjälp av startvredet i tunnelkonsolen när en nyckel befinner sig i bilen.

Varning

Innan start:

  • Ta på säkerhetsbältet.
  • Ställ in säte, ratt och speglar.
  • Se till att det går att trycka ner bromspedalen helt.

Viktigt

Bilen är inte möjlig att starta om laddkabeln fortfarande sitter i. Var uppmärksam på att laddkabeln är borttagen och laddluckan är stängd innan start av bilen.

P5-21w22-Start/stop switch

Startvredet i tunnelkonsolen.

Se till att nyckeln befinner sig i bilenFör bilar med passiv start behöver nyckeln finnas i den främre delen av kupén..

Ta på säkerhetsbältet.

Tryck ner bromspedalenOm bilen rullar räcker det med att vrida startvredet medurs för att starta motorn..

Vrid startvredet medurs och släpp.

Bilen startas och startvredet återgår automatiskt till ursprungsläget.

Växla till D eller R.

Om One Pedal Drive är aktiverat kommer bilen att driva i vald körriktning när bromspedalen släpps, förutsatt att bilen inte står i motlut.

Om One Pedal Drive är deaktiverat kommer bilen att hållas stilla tills gaspedalen trycks ner.

Viktigt

Om motorn inte startat efter 3 försök – vänta 3 minuter innan ett nytt försök påbörjas. Startförmågan ökar om startbatteriet får återhämta sig.

Vid motorstart arbetar startmotorn tills motorn startar eller tills överhettningsskyddet bryterGäller ej KERS-bilar där generatorn används vid start..

Vid start under normala förhållanden prioriteras bilens elektriska drivmotor – bensinmotorn förblir avstängd. Det innebär att efter startvredet vridits medurs har den elektriska motorn ”startat” och bilen är körklar. Startad bil indikeras av att förardisplayens kontrollampor slocknar och dess förvalda tema tänds upp.

Det finns dock situationer där bensinmotorn startar istället t.ex. vid för låg temperatur eller om hybridbatteriet behöver laddas.

Felmeddelanden

Om meddelandet Bilnyckel ej hittad visas, placera nyckeln vid backup-läsaren. Gör därefter ett nytt startförsök.

P5-2122-SPA Backup start place in tunnel console

Backup-läsarens placering i tunnelkonsolen.

OBS

När nyckeln placeras vid backup-läsaren, se till att inga andra nycklar, metallföremål eller elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, datorer eller laddare) finns vid backup-läsaren. Flera nycklar nära varandra vid backup-läsaren kan störa varandra.

Om meddelandet Start av bil Systemkontroll, vänta visas, vänta tills meddelandet försvinner och gör därefter ett nytt startförsök.

OBS

Bilen kan inte startas om hybridbatteriet är urladdat.

Varning

Ta aldrig ut nyckeln från bilen under körning.

Varning

Ta alltid med nyckeln ur bilen när bilen lämnas och se till att bilens elsystem är i tändningsläge 0 – särskilt om det finns barn i bilen.

OBS

Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs för att så snabbt som möjligt få upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.


Var detta till någon hjälp?