Utforska din manual

V90 Recharge Plug-in Hybrid
2022 Late

Motorrum

10 Resultat

Fylla på spolarvätska

Spolarvätska används för renhållning av strålkastare samt vindruta och bakruta. Vid temperaturer under fryspunkten ska spolarvätska med frostskydd användas.

Specifikationer för bromsvätska

Bromsvätska kallas mediet i ett hydrauliskt bromssystem som används för att överföra tryck från exempelvis en bromspedal via en huvudbromscylinder som i sin tur påverkar bromsoken.

Öppna och stänga huv

Huven öppnas med hjälp av ett handtag i kupén och ett handtag under huvens främre kant. Det är viktigt att följa intruktionerna för stängning och kontrollera att huven stängts helt om den varit öppen.

Motorrumsöversikt

I motorrummet finns flera servicerelaterade delar.

Kylvätska

Kylvätskan kyler förbränningsmotorn till rätt arbetstemperatur. Överskottsvärmen kan användas för uppvärmning av kupén.

Fylla på kylvätska

Vid påfyllning ska instruktionerna på kylvätskans förpackning följas. Komplettera aldrig med endast vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten som för stor andel kylvätska.

Motorolja

Använd endast motorolja av föreskriven kvalitet. Det är ett krav för att rekommenderade serviceintervall och garanti ska kunna tillämpas.

Kontrollera och fylla på motorolja

Oljenivån detekteras med elektronisk oljenivågivare.

Specifikationer för motorolja

Motoroljekvalitet och volym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.

Säkringar i motorrum

Motorrummets säkringar skyddar bl.a. funktioner kopplade till motorn och bromssystemet.