Vätskor och smörjmedel

Kylvätska – kvalitet och volym

Uppdaterad 7/23/2018

Kylvätskevolym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.

Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad kylvätska utblandad med 50 % vattenVattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1., se förpackning.

MotorMotorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar.

Volym

(liter)

T5 AWD

B5204T9

8,9

T5 AWD

B5254T12

T5 AWD

B5254T14

T6 AWD

B6304T4

D3

D5204T7

D4

D5204T3

D4 AWD

D5244T12

D4 AWD

D5244T17

D5 AWD

D5244T15

D5 AWD

D5244T11

D4

D4204T5

8,9 (9,2Gäller bil med bränsledriven värmare.)

T5

B4204T11

8,3 (8,7Gäller bil med bränsledriven värmare.)

T5

B4204T15

T6

B4204T9

T5

B4204T7

10,5


Var detta till någon hjälp?