Vätskor och smörjmedel

Transmissionsolja – kvalitet och volym

Uppdaterad 7/23/2018

Föreskriven transmissionsolja och volym för respektive växellådsalternativ kan utläsas i tabellen.

Manuell växellåda

Manuell växellåda

Volym (liter)

Föreskriven transmissionsolja

M66

ca 1,9 (ca 1,45Gäller motor D4204T5.)

BOT 350 M3

OBS

För MPS6 gäller oljebyten inom vissa serviceintervall.

För övriga växellådor behöver växellådsoljan inte bytas under normala körförhållanden. Vid ogynnsamma körförhållanden kan det dock vara nödvändigt.

Automatisk växellåda

Automatisk växellåda

Volym (liter)

Föreskriven transmissionsolja

MPS6

ca 7,3

BOT 341

TF-80SC

TF-80SD

ca 7,0

AW1

TG-81SC

ca 6,6Bensinmotorer

ca 7,5Dieselmotorer

AW1

OBS

För MPS6 gäller oljebyten inom vissa serviceintervall.

För övriga växellådor behöver växellådsoljan inte bytas under normala körförhållanden. Vid ogynnsamma körförhållanden kan det dock vara nödvändigt.


Var detta till någon hjälp?