Underhåll och service

Volvos serviceprogram

Uppdaterad 7/23/2018

För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, vilket finns specificerat i Service- och garantiboken.

Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal, servicelitteratur och de specialverktyg som garanterar högsta servicekvalitet.

Viktigt

För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera och följ Service- och garantiboken.


Var detta till någon hjälp?