Utforska din manual

XC60
2016 Early

Reglage – ljus/belysning

15 Resultat

video

Varningsblinkers

Varningsblinkers varnar andra trafikanter genom att bilens samtliga blinkerlampor blinkar samtidigt när denna funktion är aktiverad. När varningsblinkers är aktiverade blinkar båda blinkersymbolerna i kombinationsinstrumentet.

Ledbelysning

Ledbelysning omfattas av halvljus, parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt instegsbelysning.

Hel-/halvljus

Med ljusreglagets vred i läge samt bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn igång, aktiveras halvljuset automatiskt vid dåliga ljusförhållanden. Med ljusreglagets vred i läge lyser alltid halvljuset när motorn är igång eller när nyckelläge II är aktivt.

Blinkers

Bilens blinkers manövreras med vänster rattspak. Blinkerlamporna blinkar tre gånger eller kontinuerligt, beroende på hur långt uppåt eller neråt spaken förs.

Varselljus

Med ljusreglagets vred i läge samt bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn igång, aktiveras varselljuset automatiskt i dagsljus.

Bromsljus

Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.

Kupébelysning

Kupébelysningen aktiveras/deaktiveras med knappar i reglagen ovanför framsätena och baksätet.

Strålkastare – anpassning av ljusbild

Är bilen utrustad med aktiva xenon-strålkastare och har funktionen Automatiskt helljus krävs att ljusbilden ställs om vid skifte från höger- till vänstertrafik, och omvänt.

Trygghetsbelysning

Trygghetsbelysning omfattas av parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt instegsbelysning.

Positions-/parkeringsljus

Positions-/parkeringsljus tänds med ljusreglagets vred.

Tunneldetektering*

Tunneldetekteringen växlar belysningen från varselljus till halvljus när bilen körs in i en tunnel. Ca 20 sekunder efter att bilen lämnat tunneln, återgår belysningen till varselljus.

Aktiva xenon-strålkastare*

Aktiva xenonstrålkastare är konstruerade för att ge maximal belysning i kurvor och korsningar och därmed ge ökad säkerhet.

Automatiskt helljus*

Funktionen Automatiskt helljus finns med på/av-funktionalitet eller adaptiv funktionalitet beroende på strålkastarvariant. Funktionen upptäcker mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och växlar belysningen från helljus till halvljus. Automatiskt helljus med adaptiv funktionalitet bländar av enbart den del av ljuskäglan som pekar direkt på fordonet. Belysningen återgår till helljus när det infallande ljuset upphört.

Dimljus bak

Då sikten är nedsatt på grund av dimma kan dimbakljuset användas för att andra trafikanter i ett tidigt skede ska observera framförvarande fordon.