Färddator

Färddator – digitalt kombiinstrument

Uppdaterad 7/23/2018

Bilens färddator registrerar och beräknar värden som t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning och medelhastighet vid körning.

Informationen från färddatorn kan visas i kombiinstrumentet och manövreras med reglagen på vänster rattspak och med kombiinstrumentets meny.

Kontroll och inställningar kan göras direkt efter att kombiinstrumentet automatiskt tänds upp i samband med upplåsning. Om inget av färddatorns reglage påverkas inom ca 30 sekunder efter öppnad förardörr, släcks instrumentet varefter antingen nyckelläge II eller motorstart krävs för att kunna manövrera färddatorn.

OBS

Om ett varningsmeddelande visas när Färddatorn används måste meddelandet först kvitteras innan färddatorn kan aktiveras igen.

  • Kvittera meddelandet med ett kort tryck på blinkerspakens OK-knapp.

Reglage

P4-1246-Färddator High

Tre färddatoralternativ kan visas samtidigt – en i vardera ”fönster”.

OK – öppnar kombiinstrumentets meny, bekräftar meddelanden eller menyval.
Tumhjul – bläddrar mellan menyval eller färddatoralternativ.
RESET – nollställer aktuell trippmätare eller backar ut ur menystrukturen.

Färddatoralternativ

Välj vilken färddata som ska visas:

För att säkerställa att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – nollställ dem först med två tryckRESET.

Vrid på tumhjulet för att bläddra mellan rubrikkombinationerna.

Stanna på önskad kombination för konstant visning av denna färddata i kombiinstrumentet.

Färddatorns visning i kombiinstrumentet kan skiftas till ett annat alternativ när som helst under färden. Ett av alternativen innebär att ingen färddata visas.

Rubrikkombinationer

Information

Medelförbrukning

Trippmätare T1 + Mätarställning

Medelhastighet

  • Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T1.

Nuvarande förbrukning

Trippmätare T2 + Mätarställning

Körsträcka till tom tank

  • Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T2.

Nuvarande förbrukning

Mätarställning

kmh<>mph

kmh<>mph – se avsnittet Omvänd digital hastighetsvisning.

Ingen färddatorinformation.

Detta alternativ släcker samtliga färddatorns tre displayer och markerar även början/slutet på loopen.

Nollställa färddata

Trippmätare

Vrid på tumhjulet och stanna på rubrikkombinationen med trippmätaren som ska nollställas.

Ett långt tryck på RESET nollställer värdet för vald rubrik.

Medelhastighet och medelförbrukning

Tryck på OK för att öppna kombiinstrumentets meny.

Bläddra till menyvalet Nollställning färddator med tumhjulet och bekräfta med OK.

Välj att nollställa medelförbrukning, medelhastighet eller att nollställa båda. Bekräfta valet med OK.

Avsluta med ett tryck på RESET.

Funktioner i kombiinstrumentets meny

I kombiinstrumentets meny finns inställningsmöjligheter för bl.a. färddator. Öppna menyn för att kontrollera/justera funktionerna i tabellen nedan.

För att säkerställa att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – nollställ dem först med två tryckRESET.

Tryck på OK.

Bläddra bland funktionerna med tumhjulet och välj/bekräfta med OK.

Avsluta med två tryckRESET efter utförd kontroll/justering.

Funktioner

Information

Nollställning färddator
  • Medelförbrukning
  • Medelhastighet

Nollställ värdet på medelförbrukningen av bränsle och medelhastighet.

Observera att denna funktion inte nollställer de båda trippmätarna T1 och T2.

Meddelanden

För mer information, se Meddelanden – hantering.

Teman

Välj tema för kombiinstrumentets utseende.

Inställningar *

Välj Auto På eller Av.

För mer information, se Extravärmare.

Kontrastläge/Färgläge

Justera kombiinstrumentets ljus- och färgintensitet.

Parkeringsvärmare *
  • Direktstart
  • Symbol Tidur 1 – leder till meny för val av klockslag.
  • Symbol Tidur 2 – leder till meny för val av klockslag.

För beskrivning av programmering tidur, se Motor- och kupévärmare – tidur.

Servicestatus

Visar antal månader och körsträcka till nästa service.

Oljenivå

Vissa motorer.

För mer information, se Motorolja – kontroll och påfyllning.


Var detta till någon hjälp?