My Car

MY CAR – fordonsinställningar

Uppdaterad 7/23/2018

Menyalternativ fordonsinställningar i menykälla MY CAR hanterar många av bilens funktioner, t.ex. bilnyckelminne och låsinställningar för dörrar.

Fordonsinställningar

Läs om

Bilnyckelminne Av

Säten fram – elmanövrerade och Backspeglar – yttre

Låsinställningar för dörrar

Automatisk billåsning Av

Låsning/upplåsning – inifrån

Upplåsning Alla dörrar Förardörr, sedan alla

Fjärrnyckel – funktioner

Nyckelfri upplåsning Alla dörrar Valfri dörr Dörrarna på samma sida Framdörrar

Keyless Drive – låsinställningar

Låsljud Av

Låsning/upplåsning – indikering

Indikeringsljus låsning Av

Låsning/upplåsning – indikering

Indikeringsljus upplåsning Av

Låsning/upplåsning – indikering

Reducerad larmnivå

Aktivera reducerad larmnivå Av

Reducerad larmnivå

Fråga vid urstigning Av

Reducerad larmnivå

Backspegelsinställningar

Fäll in speglar vid låsning Av

Backspeglar – yttre

Vinkla vänster backspegel Av

Backspeglar – yttre

Vinkla höger backspegel Av

Backspeglar – yttre

Ljusinställningar

Trygghetsbelysning Av 30 sek 60 sek 90 sek

Fjärrnyckel – funktioner och Trygghetsbelysning

Ledbelysning Av 30 sek 60 sek 90 sek

Ledbelysning

Trippel blinkersindikation Av

Blinkers

Varselljus Av

Varselljus

Temporär vänstertrafik Av

eller

Temporär högertrafik Av

Strålkastare – anpassning av ljusbild

Aktiva kurvljus Av

Aktiva xenonstrålkastare

Extra helljus Av

Hel-/halvljus

Automatiskt helljus Av

Automatiskt helljus

Kurvtagningsljus Av

Aktiva xenonstrålkastare

Däcktryck

Kalibrera däcktrycket

Däcktrycksövervakning

Tryckövervakning Av

Däcktrycksövervakning

Rattmotstånd Låg Medium Hög

Ratt

Hastighet i infotainment display Av

Återställ fordonsinställningar

Alla menyer i Fordonsinställningar får ursprunglig fabriksinställning.


Var detta till någon hjälp?