Utforska din manual

XC60
2017 Late

Barnsäkerhet

10 Resultat

Allmänt om barnsäkerhet

Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnstolar, barnkuddar & fästanordningar) som är utvecklad för att passa just den här bilen.

Barnskydd – ISOFIX

ISOFIX är ett fästsystem för bilbarnskydd som bygger på en internationell standard.

Barnskydd

Barn ska sitta bra och säkert. Se till att barnskyddet används på rätt sätt.

Två-stegs bälteskudde* – nedfällning

Den integrerade bälteskudden i baksätet kan fällas ned från övre eller nedre steget till helt nedfällt läge i dynan. Det går däremot inte att justera bälteskudden från övre steget till nedre steget.

ISOFIX – typer av barnskydd

Barnskydd är olika stora – bilar är olika stora. Det gör att alla barnskydd inte passar på alla platser i alla bilmodeller.

ISOFIX – storleksklasser

För barnskydd med ISOFIX fästsystem finns en storleksklassificering för att hjälpa användare att välja rätt typ av barnsskydd.

Barnskydd – två-stegs bälteskudde*

De integrerade bälteskuddarna i baksätet gör att barnen kan sitta bekvämt och säkert.

Barnskydd – placering

Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till barnets vikt och storlek.

Två-stegs bälteskudde* – uppfällning

Den integrerade bälteskudden i baksätet kan fällas upp i två steg. Hur många steg kudden ska fällas upp beror på barnets vikt.