Komforttjänster

Fjärrstart av värmare* via SMS

Uppdaterad 7/23/2018

Bilar utrustade med bränsledriven motor- och kupévärmare i kombination med Volvo On Call erbjuder samma inställningsmöjligheter för värmaren som inne i bilen med hjälp av en mobil enhet. Det är möjligt att göra timerinställningar genom att skicka önskad inställning med en mobil enhet, se fjärrstarta värmare.

Att kunna kontrollera värmaren i bilen med sin enhet innebär ett smidigare handhavande av värmaren och därmed ökad komfortupplevelse till en kostnad av ett SMS.

Värmarfunktionen har två tidpunkter, vilket i beskrivningen kallas T1 och T2. Dessa visar när bilen uppnått den inställda temperaturen. För att bara den auktoriserade användaren skall kunna styra värmaren ska SMS-meddelandet innehålla bilens registreringsnummerRegistreringsnumret kan innehålla både stora och små bokstäver. följt av Volvo On Call-systemets PIN-kod.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system