Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster med Volvo On Call

Uppdaterad 7/23/2018

Automatiskt och manuellt larm samt möjlighet att tillkalla vägassistans är säkerhetstjänster tillgängliga via Volvo On Call . Säkerhetstjänster används för larm vid olycka eller nödsituation.

Automatiskt larm

När bilens säkerhetssystem triggas, t.ex. vid en olycka där aktiveringsnivå för bältesförsträckare eller krockkudde nås, skickas en signal automatiskt till Volvo On Call servicecenter. Följande sker:

  1. Ett meddelande skickas automatiskt från bilen till Volvo On Call servicecenter.
  2. Volvo On Call servicecenter etablerar därefter muntlig kontakt med bilens förare och försöker ta reda på krockens omfattning och behovet av hjälp.
  3. Volvo On Call servicecenter kontaktar därefter nödvändiga hjälpinsatser (polis, ambulans, bärgning etc.).

Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar Volvo On Call servicecenter berörda myndigheter, som bistår med lämplig åtgärd.

Manuellt larm

Kontakta Volvo On Call servicecenter för att begära hjälp i nödsituationer, se larma manuellt.

Vägassistans

Tillkalla hjälp vid t.ex. punktering, bränslebrist eller urladdat batteri, se tillkalla vägassistans.

Vägassistans tjänsten kan behöva tecknas separat.

Larmnummer

Då larmtjänsten aktiveras försöker systemet etablera kontakt med Volvo On Call servicecenter. Om detta inte är möjligt går samtalet direkt till det utsedda larmnumret för området där bilen befinner sigGäller vissa marknader..


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system