Trygghetstjänster

Trygghetstjänster med Volvo On Call

Uppdaterad 7/23/2018

Volvo On Call ger hjälp vid inbrott eller stöld av bil och kan fjärrupplåsa bilen om nycklarna kommit bort eller blivit inlåsta.

Trygghetstjänster syftar till att minimera risken att ägaren blir av med sin bil. Om bilen blir stulen kan den dessutom spåras och eventuellt deaktiveras.

Om bilen blir strömlös träder Volvo On Call:s reservbatteri in.

Utöver säkerhets- och trygghetstjänsterna erbjuder vissa marknader ett utökat trygghetssystem som tillval.

Stöldvarning

Volvo On Call skickar automatiskt signal till Volvo On Call servicecenter vid inbrott eller stöld (om bilens larmsystem aktiverats).

Om bilens larmsystem aktiveras kommer Volvo On Call servicecenter att underrättas automatiskt efter en viss tid. Om larmet stängs av med hjälp av fjärrnyckeln kommer tjänsten att avbrytas.

Spårning av stulet fordon

Om stöld eller annat olovligt bruk av bilen har konstaterats kan bilens ägare tillsammans med polisen och Volvo On Call servicecenter komma överens om att bilen skall spåras. Volvo On Call servicecenter skickar ett meddelande till bilen för att fastställa bilens position. Därefter kontaktas polis eller annan myndighet.

OBS

Detta gäller även om bilen stulits med hjälp av tillhörande fjärrnyckel.

Fjärrupplåsning

Om bilens fjärrnyckel har kommit bort eller blivit inlåst i bilen, är det möjligt att fjärrupplåsa bilen inom de närmsta 5 dygnen med hjälp av Volvo On Call servicecenter efter att erfordrad verifiering med PIN-kod godkänts. Därefter fjärrupplåser Volvo On Call servicecenter bilen efter överenskommelse.

Fjärrmanövrerad startspärr

Vissa marknader.

Övervakning och deaktivering av stulen bil.

Om bilen är stulen kontaktar ägaren eller myndigheterna Volvo On Call servicecenter.

OBS

Detta gäller även om bilen stulits med hjälp av tillhörande fjärrnyckel.

Efter att ha varit i kontakt med myndigheterna deaktiverar Volvo On Call servicecenter sedan fjärrnycklarna för att förhindra start av bilen. En deaktiverad bil kan endast startas igen genom kontakt med Volvo On Call servicecenter och efter det att erfordrad verifiering med PIN-kod godkänts. Därefter utför Volvo On Call servicecenter aktivering av bilen.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system