Volvo On Call

Använda Volvo On Call

Uppdaterad 7/23/2018

Volvo On Call-systemet aktiveras vid tryckning på någon av de två knapparna i taket eller val i menykällan.

Volvo On Call startas automatiskt när bilens säkerhetssystem triggas, t.ex. vid en olycka där aktiveringsnivå för bältesförsträckare eller krockkuddar nås. Kontakt upprättas mellan bilen och Volvo On Call servicecenter som skickar lämplig hjälp till bilens position.

När en tjänst är aktiv visas symbol i bildskärmen.

SOS-knappen – vid nödsituationer

Tryck på SOS-knappen i taket i minst 2 sekunder för att aktivera den manuella larmtjänsten.

Alternativ till SOS-knappen

I normalvyn för MY CAR, tryck på OK/MENU och välj InställningarVolvo On CallSOS.

ON CALL-knappen – vid problem med bilen

Tryck på ON CALL-knappen i taket i minst 2 sekunder för att aktivera tjänsten och komma i kontakt med Volvo On Call servicecenter, se Tillgängliga Volvo On Call-funktioner.

Alternativ till ON CALL-knappen

I nomalvyn för MY CAR, tryck på OK/MENU och välj InställningarVolvo On CallOn Call.

OBS

SOS-knappen ska enbart användas vid olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot bilen och dess passagerare. SOS-funktionen är endast avsedd för nödsituationer.

ON CALL-knappen kan användas för samtliga andra tjänster, inklusive vägassistans.

Avbryta tjänst

Påbörjad tjänst kan avbrytas inom 10 sekunder med hjälp av ett tryck på EXIT-knappen.

Inställningar

Möjliga val och inställningar i menysystemet.

  • Knapplås – Bestäm när SOS- och ON CALL-knapparna skall vara aktiverade. Funktionen gör att knapparna enbart är aktiverade om fjärrnyckeln är i läge I, II eller om motorn är igång.
  • Aktivera tjänst – Används för att aktivera abonnemang och få tillgång till tjänsten.

Status Aktivera abonnemang visar att Volvo On Call-systemet behöver aktiveras hos en Volvoverkstad innan bilägaren kan registreras för abonnemanget.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system