Volvo On Call

PIN-kod till Volvo On Call

Uppdaterad 7/23/2018

PIN-kod används av säkerhetsskäl för att identifiera godkänd person att utföra Volvo On Call-tjänster.

Den fyrsiffriga PIN-koden, vilken skickas till bilägaren då återförsäljare aktiverar abonnemanget, används av säkerhetsskäl för att identifiera godkänd person att utföra vissa Volvo On Call-tjänster, t.ex. låsa upp bilen via Volvo On Call servicecenter eller skapa ett konto till appen.

Glömt eller vill byta PIN-kod

Om PIN-kod har glömts eller önskar byta den (t.ex. vid köp av en begagnad bil), kontakta en återförsäljare eller tryck på ON CALL-knappen i bilen. Den nya koden kommer att skickas till bilägaren.

Fel PIN-kod har skrivits in i appen upprepade gånger

Efter felaktig inslagen PIN-kod tio gånger i rad uppnåts kommer kontot att låsas. För att kunna använda appen igen måste en ny PIN-kod väljas och ett nytt appkonto skapas genom att följa samma process som vid föregående skapande av appkonto.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system