Volvo On Call

Volvo On Call

Uppdaterad 7/23/2018

Volvo On Call* är en tilläggstjänst som Volvoägare kan abonnera på. Abonnemanget består av säkerhets-, trygghets- och komforttjänster.

Volvo On Call-systemet är kopplat till bilens SRS- och larmsystem samt bilens övriga system (t.ex. lås och klimat). Bilen har ett inbyggt modem för kommunikation mellan bilen och Volvo On Call:s tjänster. Kartan visar i vilka länder systemet är tillgängligt. Kontakta en Volvoåterförsäljare för aktuell information, då kartan kan förändras. Abonnemangets tjänster/erbjudande är beroende på marknad. Kontakta en Volvoåterförsäljare för information om vilka tjänster som gäller i ett land.

Tillgänglighet

Efter att fjärrnyckeln avlägsnats ur bilen är systemets funktioner tillgängliga kontinuerligt under 5 dygn och därefter en gång per timma under de kommande 17 dygnen. Efter totalt 22 dygn kommer systemet vara avstängt tills dess bilen startats.

Systemet använder sig av GNSS (Global Navigation Satellite System) för att lokalisera bilen. Bilens inbyggda modem används för kontakt med Volvo On Call servicecenter och Volvo On Call app.

Varning

Systemet fungerar enbart i områden där Volvo On Call:s samarbetspartner har mobiltäckning och på de marknader där tjänsten är tillgänglig.

Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. i glest befolkade områden.

Abonnemang

Ett abonnemang initieras i samband med bilköpet då systemet aktiveras. Abonnemanget är tidsbegränsat men kan förlängas och giltigheten är marknadsberoende.

Komforttjänster

Trygghetstjänster

OBS

Alla samtal med Volvo On Call servicecenter kommer att spelas in.

Information på internet

För mer information om Volvo On Call, se support.volvocars.com.

Med ett personligt Volvo ID är det möjligt att logga in i appen. Läs mer om Volvo ID och dess fördelar samt hur man skapar ett Volvo ID.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system