Volvo On Call

Volvo On Call tillgänglighet

Uppdaterad 7/23/2018

Karta över områden där Volvo On Call är tillgängligt. Servicen byggs ut kontinuerligt och systemet kommer att erbjudas i ett stort antal länder. Kontakta en Volvoåterförsäljare för aktuell information.

P3/P4-1546-VOC MAP-europe

Volvo On Call är tillgängligt i de områden markerade med grått.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system