Utforska din manual

XC60
2020 Early

Centerdisplay

15 Resultat

Översikt av centerdisplay

Från centerdisplayen styrs många av bilens funktioner. Här presenteras centerdisplayen och dess möjligheter.

Aktivera och deaktivera centerdisplay

Centerdisplayen kan dimmas ner och aktiveras igen med hjälp av hemknappen under skärmen.

Hantera centerdisplay

Många av bilens funktioner styrs och regleras från centerdisplayen. Centerdisplayen är en pekskärm som reagerar vid beröring.

Navigera i centerdisplayens vyer

I centerdisplayen finns fem olika grundvyer: hemvy, toppvy, klimatvy, applikationsvy (appvy) och funktionsvy. Skärmen startas automatiskt när förardörren öppnas.

Hantera delvyer i centerdisplay

Hemvyn består av fyra delvyer: Navigation, Media, Telefon och en extra delvy. Dessa vyer kan expanderas.

Symboler i centerdisplayens statusfält

Översikt av symboler som kan visas i centerdisplayens statusfält.

Funktionsvy i centerdisplay

I funktionsvyn, en av centerdisplayens grundvyer, ligger alla knappar för bilfunktioner. Navigera till funktionsvyn från hemvyn genom att svepa från vänster till höger över skärmen* .

Flytta appar och knappar i centerdisplay

Apparna och knapparna för bilfunktioner i app- respektive funktionsvyn kan flyttas och organiseras efter önskemål.

Meddelande i centerdisplay

Centerdisplayen kan vid olika händelser visa meddelanden för att informera eller hjälpa föraren.

Tangentbordet i centerdisplay

Med centerdisplayens tangentbord är det möjligt att skriva med tangenter i skärmen, men även för hand genom att "rita in" bokstäver och tecken på skärmen.

Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i centerdisplay

Med centerdisplayens tangentbord är det möjligt skriva tecken, bokstäver och ord på skärmen genom att "rita" för hand.

Ändra språk för tangentbordet i centerdisplay

För att det ska vara möjligt att växla mellan olika språk i tangentbordet måste språken först läggas till under Inställningar.

Visa färdstatistik i centerdisplayen

Färdstatistik från färddatorn visas grafiskt i centerdisplayen och ger en översikt som underlättar en mer bränsleekonomisk körning.

Ägarmanual i centerdisplay

I bilens centerdisplay finns ägarmanualen tillgänglig digitalt* .

Navigera i ägarmanual i centerdisplay

Den digitala ägarmanualen kan nås från centerdisplayens toppvy i bilen. Innehållet är sökbart och de olika avsnitten är utformade för att lätt kunna navigeras.