Förardisplay

Förardisplay

Uppdaterad 11/26/2021

Förardisplay

Förardisplayen visar information om bilen och körningen.

I förardisplayen ingår mätare, indikatorer samt kontroll- och varningssymboler. Vad som visas i förardisplayen beror på bilens utrustning, inställningar och vilka funktioner som är aktiva för tillfället.

Förardisplayen aktiveras så fort en dörr öppnas, d.v.s i tändningsläge 0. Efter en stund slocknar förardisplayen om den inte används. För att återaktivera den gör något av följande:

  • Aktivera tändningsläge I.
  • Öppna en av dörrarna.

Förardisplayen finns i två utföranden, 8-tums och 12-tums*.

Varning

Om förardisplayen skulle slockna, inte tändas upp vid aktivering/start eller vara helt eller delvis oläsbar skall bilen inte användas. Verkstad bör uppsökas omgående. Volvo rekommenderar en auktoriserad Volvoverkstad.

Varning

Vid fel i förardisplayen kan information rörande till exempel broms, airbag eller andra säkerhetssystem inte visas. Föraren kan då inte kontrollera status på bilens system samt få aktuella varningar och information.

Förardisplay 8-tum

P5-1646-x90-Driver display overview 8 inch

Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.

Placering i förardisplayen:

Till vänster

I mitten

Till höger

Bränslemätare

Hastighetsmätare

Mediaspelare

Körläge

Trafikskyltinformation*

Telefon

Växlingsindikator

Farthållar- och fartbegränsningsinformation

Navigationsinformation*

Varvtalsmätare/eco-mätareBeror på valt körläge.

Dörr- och bältesinformation

Klocka

Körsträcka till tom tank

Start/stopp-funktionens status

Appmeny (aktiveras med knappsats på ratten)

Yttertemperaturmätare

Momentan bränsleförbrukning

Kontroll och varningssymboler

VägmätareAckumulerad körsträcka.

Trippmätare

Kontroll och varningssymboler

Röststyrning

Motortemperaturmätare

Meddelande, i vissa fall med grafik

KompassBeror på valt körläge.

Förardisplay 12-tum*

P5-1646-x90-Driver display overview 12 inch

Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.

Placering i förardisplayen:

Till vänster

I mitten

Till höger

Hastighetsmätare

Kontroll och varningssymboler

Varvtalsmätare/eco-mätareBeror på valt körläge.

Trippmätare

Yttertemperaturmätare

Växlingsindikator

VägmätareAckumulerad körsträcka.

Klocka

Körläge

Farthållar- och fartbegränsningsinformation

Meddelande, i vissa fall med grafik

Bränslemätare

Trafikskyltinformation*

Dörr- och bältesinformation

Start/stopp-funktionens status

Mediaspelare

Körsträcka till tom tank

Navigationskarta*

Momentan bränsleförbrukning

Telefon

Appmeny (aktiveras med knappsats på ratten)

Röststyrning

KompassBeror på valt körläge.

Dynamisk symbol

P5-1717-All-Soul symbol driver display

Den dynamiska symbolen i sin grundform.

I förardisplayens mitt finns en dynamisk symbol som ändrar utseende för olika typer av meddelande. En bärnstensgul eller röd markering runt symbolen indikerar allvarlighetsgrad för kontroll- eller varningsmeddelande.

P5-1646-xc90-Soul symbol in driver display 2

Exempel med kontrollsymbol.

Med en animering kan grundformen omvandlas till grafik som visar var ett problem är beläget, eller för att tydliggöra information.

P5-1846-All-Soul to car

Symbolen i förardisplayen ändrar form.


Var detta till någon hjälp?