Förardisplay

Kontrollsymboler i förardisplayen

Uppdaterad 1/21/2020

Kontrollsymboler i förardisplayen

Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren på att en funktion är aktiverad, att ett system arbetar, eller att ett fel eller en brist har uppstått.

Symbol

Innebörd

P5-1507 Symbol General yellow

Information, läs displaytext

Informationssymbolen tänds i kombination med text i förardisplayen då en avvikelse i något av bilens system inträffat. Informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.

P5-1507 Symbol Brake warning

Fel i bromssystemet

Symbolen lyser vid fel med parkeringsbromsen.

P5-1507 Symbol ABS brake

Fel i ABS-systemet

Om symbolen tänds är systemet ur funktion. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.

P5-1507 Symbol Auto hold

Automatisk broms på

Symbolen lyser när funktionen är aktiverad och färdbromsen eller parkeringsbromsen verkar. Bromsen håller bilen stilla när den stannat.

P5-1507-Tyre Pressue System symbol

Däcktryckssystem

Symbolen lyser vid för lågt däcktryck. Vid fel i däcktryckssystemet kommer symbolen först att blinka i ca 1 minut och sedan lysa med fast sken. Detta kan bero på att systemet inte kan upptäcka eller varna för lågt däcktryck som avsett.

P5-1507-Emissions System symbol

Avgasreningssystem

Om symbolen tänds efter motorstart kan det bero på fel i bilens avgasreningssystem. Kör till en verkstad för kontroll. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

P5-15w19 Symbol Turn indicator left
P5-1507 Symbol Turn indicator right

Vänster och höger blinker

Symbolen blinkar när blinker används.

P5-1507 Symbol Forward lights

Positionsljus

Symbolen lyser när positionsljus är på.

P5-1507-Active Bending Light Symbol

Fel på strålkastarsystemet

Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABL-funktionen (Active Bending Lights) eller om annat fel i strålkastarsystemet har uppstått.

P5-1507 Symbol Auto high beam active

Automatiskt helljus på

Symbolen lyser med blått sken när automatiskt helljus är på.

P5-1507 Symbol Auto high beam inactive

Automatiskt helljus av

Symbolen lyser med vitt sken när automatiskt helljus är av.

P5-15w19 Symbol High beam active

Helljus på

Symbolen lyser när helljuset är på samt vid helljusblink.

P5-1507 Symbol Auto high beam active 2

Automatiskt helljus på

Symbolen lyser med blått sken när automatiskt helljus är på. Positionsljus är på.

P5-1507 Symbol Auto high beam inactive 2

Automatiskt helljus av

Symbolen lyser med vitt sken när automatiskt helljus är av. Positionsljus är på.

P5-15w19 Symbol High beam active 2

Helljus på

Symbolen lyser när helljus och positionsljus är på.

P5-1507 Symbol Fog light front

Dimstrålkastare på

Symbolen lyser när dimljuset fram är på.

P5-1507 Symbol Fog light rear

Dimljus bak på

Symbolen lyser när dimljuset bak är på.

P5-1507 Symbol Rain sensor

Regnsensor på

Symbolen lyser när regnsensorn är på.

P6-XC40-1746-Tell tale symbol pre-heater in driver display

Förkonditionering på

Symbolen lyser när motor- och kupévärmare/luftkonditionering förkonditionerar bilen.

P5-15w19-Electronic Stability Control-symbol

Stabilitetssystem

Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser med fast sken har ett fel uppstått i systemet.

P5-1507-Stability system, Electronic Stability Control, sport mode symbol

Stabilitetssystem, sportläge

Symbolen lyser när sportläget är aktiverat. Sportläget ger möjlighet till en mer aktiv körupplevelse. Systemet känner då av om gaspedal, rattrörelser och kurvtagning är mer aktiv än vid normal körning och tillåter då kontrollerad sladd med bakvagnen upp till en viss nivå innan det ingriper och stabiliserar bilen.

P5-1507-Lane Keeping Aid- Active symbol

Körfältsassistans

Vit symbol: Körfältsassistans på och väglinjer är detekterade.

Grå symbol: Körfältsassistans på och väglinjer är ej detekterade.

Bärnstensgul symbol: Körfältsassistans varnar/ingriper.

P5-1507-Lane assistance and rain sensor symbol

Körfältsassistans och regnsensor

Vit symbol: Körfältsassistans på och väglinjer är detekterade. Regnsensorn är på.

Grå symbol: Körfältsassistans på och väglinjer är ej detekterade. Regnsensorn är på.

P5-1746-ALL-Adblue tell tale symbol

AdBlue-system (diesel)

Symbolen lyser vid låg AdBlue-nivå eller vid fel i AdBlue-systemet.


Var detta till någon hjälp?