Utforska din manual

XC60
2020 Early

Symboler och meddelanden

18 Resultat

Meddelanden för BLIS

Ett antal meddelanden gällande BLIS* kan visas i förardisplayen. Här följer några exempel.

Meddelanden för City Safety

Ett antal meddelanden gällande City Safety kan visas i förardisplayen. Här följer några exempel.

Meddelanden för Cross Traffic Alert*

Ett antal meddelanden gällande Cross Traffic Alert (CTA) kan visas i förardisplayen. Här följer några exempel.

Symboler och meddelanden för elektronisk stabilitetskontroll

Ett antal symboler och meddelanden gällande elektronisk stabilitetskontroll (ESC* ) kan visas i förardisplayen. Här följer några exempel.

Symboler och meddelanden för adaptiv farthållare*

Ett antal symboler och meddelanden gällande den adaptiva farthållaren (ACC* .

Symboler och meddelanden för Pilot Assist*

Ett antal symboler och meddelanden gällande Pilot Assist kan visas via förardisplayen och/eller head-up-displayen*.

Symboler och meddelanden för körfältsassistans

Ett antal symboler och meddelanden gällande körfältsassistans (LKA* ) kan visas i förardisplayen. Här följer några exempel.

Displayvisning för körfältsassistans

Körfältsassistans (LKA* ) visualiseras med en symbol i förardisplayen för olika situationer.

Meddelanden för aktiv parkeringshjälp*

Meddelanden för aktiv parkeringshjälp (PAP* ) kan visas i förar- och/eller centerdisplayen. Här följer några exempel.

Symboler och meddelanden för parkeringshjälp

Symboler och meddelanden för parkeringshjälp kan visas i förar- och/eller centerdisplayen. Här följer några exempel.

Symboler och meddelanden för parkeringshjälpkamera

Symboler och meddelanden för parkeringshjälpkamera kan visas i förar- och/eller centerdisplayen. Här följer några exempel.

Symboler och meddelanden för styrassistans vid kollisionsrisk

Ett antal symboler och meddelanden gällande styrassistans kan visas i förardisplayen. Här följer några exempel.

Symboler i centerdisplayens statusfält

Översikt av symboler som kan visas i centerdisplayens statusfält.

Kontrollsymboler i förardisplayen

Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren på att en funktion är aktiverad, att ett system arbetar, eller att ett fel eller en brist har uppstått.

Varningssymboler i förardisplayen

Varningssymbolerna uppmärksammar föraren på att en viktig funktion är aktiverad, eller att ett allvarligt fel eller brist har uppstått.

Symboler och meddelanden för parkeringsklimat*

Ett antal symboler och meddelanden gällande parkeringsklimatet kan visas i förardisplayen.

Symboler och meddelanden för AdBlue®

Avgasreningsssystemet övervakar kontinuerligt nivå, kvalitet och dosering av AdBlue. Om något är fel visas ett meddelande i förardisplayen.

Överhettning av motor och drivsystem

Under vissa förhållanden, t.ex. vid hård körning i brant terräng och varmt klimat, finns risk för att motor och drivsystem kan överhettas – särskilt vid tung last.