Utforska din manual

XC70
2015 Early

6 Resultat

se bild för sensorns placering). Kontakta en kvalificerad verkstad vid fel eller behov av service på lasersensorn – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Det är absolut nödvändigt att följa föreskrivna instruktioner vid hantering av lasersensorn.

City Safety™ automatiskt bromsar, kan en eller flera av kombiinstrumentets symboler tändas kombinerat med att ett textmeddelande visas. Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på blinkerspakens OK-knapp.