Utforska din manual

XC70
2015 Early

13 Resultat

kombiinstrumentets instrument vilka hjälper föraren att framföra bilen med bästa möjliga körekonomi. Bilen lagrar även statistik över utförda körningar vilka kan ses i form av stapeldiagram, se Färddator – färdstatistik.

menyer som visas i informationsdisplayen i kombiinstrumentet. Vilka menyer som visas är beroende av nyckelläget.