Utforska din manual

XC70
2015 Early

Kombiinstrument

13 Resultat

Kombiinstrument, digitalt – översikt

I kombiinstrumentets informationsdisplay visas information om vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare och färddator, samt meddelanden. Informationen visas med symboler och text.

Licenser – kombiinstrument

En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor. Följande text är Volvos överenskommelse med tillverkare/utvecklare och är på engelska.

Eco guide & Power guide*

Eco guide och Power guide är två av kombiinstrumentets instrument vilka hjälper föraren att framföra bilen med bästa möjliga körekonomi. Bilen lagrar även statistik över utförda körningar vilka kan ses i form av stapeldiagram, se Färddator – färdstatistik.

Yttertemperaturmätare

Yttertemperaturmätarens display syns i kombiinstrumentet.

Kombiinstrument

I kombiinstrumentets informationsdisplay visas information om vissa av bilens funktioner samt meddelanden.

Klocka

Klockans display syns i kombiinstrumentet.

Trippmätare

Trippmätarens display syns i kombiinstrumentet.

Menyhantering – kombiinstrument

Med vänster rattspak styrs de menyer som visas i informationsdisplayen i kombiinstrumentet. Vilka menyer som visas är beroende av nyckelläget.

Symboler i display

Det förekommer en mängd olika symboler i displayerna i bilen. Symbolerna är indelade i varnings-, kontroll- och informationssymboler. Nedan visas de vanligast förekommande symbolerna med deras innebörd och en hänvisning till var i manualen man kan hitta mer information. – Röd varningssymbol, tänds då ett fel har indikerats som kan påverka säkerheten och/eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett förklarande textmeddelande i informationsdisplayen i kombiinstrumentet. – Informationssymbol, tänds, i kombination med text i informationsdisplayen i kombiinstrumentet, då en avvikelse i något av bilens system inträffat. Informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.

Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd

Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren på att en funktion är aktiverad, att ett system arbetar, eller att ett fel eller en brist uppstått.

Kombiinstrument – varningssymbolernas innebörd

Varningssymbolerna uppmärksammar föraren på att en viktig funktion är aktiverad, eller att ett allvarligt fel eller en allvarlig brist uppstått.

Kombiinstrument, analogt – översikt

I kombiinstrumentets informationsdisplay visas information om vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare och färddator, samt meddelanden. Informationen visas med symboler och text.