Utforska din manual

XC70
2015 Early

Symboler och meddelanden

12 Resultat

BLIS – symboler och meddelanden

I situationer där BLIS (Blind Spot Information System)-funktionen uteblir eller avbryts kan kombiinstrumentet visa en symbol kompletterad med ett förklarande meddelande – Följ eventuellt given rekommendation.

Start/Stop* – symboler och meddelanden

Start/Stop-funktionen kan visa textmeddelanden i kombiinstrumentet.

Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden

"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är ett hjälpmedel för att assistera en förare som riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående eller kör i samma riktning.

Avståndsvarning* – symboler och meddelanden

Avståndsvarning (Distance Alert) är en funktion som informerar föraren om tidsavståndet till framförvarande fordon. Funktionen har vissa begränsningar.

Meddelanden

Samtidigt som en varnings-, informations- eller kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande meddelande i informationsdisplayen.

City Safety™ – symboler och meddelanden

I samband med att City Safety™ automatiskt bromsar, kan en eller flera av kombiinstrumentets symboler tändas kombinerat med att ett textmeddelande visas. Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på blinkerspakens OK-knapp.

Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – symboler och meddelanden

Stabilitetssystemet ESC (Electronic Stability Control) hjälper föraren att undvika sladd och förbättrar bilens framkomlighet.

Driver Alert Control (DAC)* – symboler och meddelanden

DAC kan i olika situationer visa symboler och textmeddelanden i kombiinstrumentet eller på mittkonsolens bildskärm.

Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden

Den Adaptiva farthållaren(ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon. Ibland kan den Adaptiva farthållaren visa en symbol och/eller ett textmeddelande. Här är några exempel – följ i förekommande fall given rekommendation:

Körfältsassistans (LDW) – symboler och meddelanden

Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver Alert System – omnämns ibland även som LDW (Lane Departure Warning). Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet. I situationer där LDW-funktionen uteblir kan kombiinstrumentet visa en symbol i kombination med ett förklarande meddelande – följ i förekommande fall given rekommendation.

Alkolås* – symboler och textmeddelanden

Alkolåsets* kan kombiinstrumentets display även visa följande: