Utforska din manual

XC70
2015 Early

Fjärrnyckel

14 Resultat

video

Fjärrnyckel – personalisering*

Nyckelminnet i fjärrnyckeln gör att vissa inställningar i bilen kan anpassas efter person.

Fjärrnyckel – räckvidd

Fjärrnyckelns (i basutförande) funktioner har en räckvidd på ca 20 meter från bilen.

Låsning/upplåsning – indikering

När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln indikerar bilens blinkers att låsningen/upplåsningen utförts korrekt.

Fjärrnyckel – funktioner

Fjärrnyckel i basutförande har funktioner som t.ex. låsning och upplåsning av dörrarna.

Fjärrnyckel – förlust

Vid förlust av en fjärrnyckel kan en ny beställas hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Fjärrnyckel – byte av batteri

Batteriet* till fjärrnyckeln kan behöva bytas.

Typgodkännande – fjärrnyckelsystem

Typgodkännande för fjärrnyckelsystem kan utläsas i tabellen.

Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer

För att möjliggöra användning av ett begränsat antal funktioner med avstängd motor, kan bilens elsystem försättas i 3 olika nivåer (nyckellägen) – 0, I och II – med fjärrnyckeln. Denna ägarmanual beskriver genomgående dessa nivåer med benämningen "nyckellägen".

Elektronisk startspärr

Den elektroniska startspärren är ett stöldskydd som förhindrar att fordonet startas av obehörig person.

Fjärrnyckel

Fjärrnyckeln används bl.a. för låsning/upplåsning samt motorstart.