Utforska din manual

XC70
2015 Early

Radio

14 Resultat

Radiostationslista

Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista med de starkaste radiostationerna vilkas signaler den för närvarande mottar. Detta gör det möjligt för dig att finna en station när du kör i ett område där du inte känner till radiostationerna och deras frekvenser.

Trafikinformation (TP)

Funktionen bryter för trafikinformation som sänds inom en inställd radiostations RDS-nätverk.

Radiostationssökning

Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista med de starkaste radiostationerna vilkas signaler den för närvarande mottar.

video

Radio

Det är möjligt att lyssna på radiofrekvensbanden AM* .

Radiotext

Vissa RDS-stationer sänder information om programmens innehåll, artister etc. Informationen visas i bildskärmen. Radiotext kan visas för FM- och DAB*-radio.

Manuell radiostationssökning

Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista, men det är möjligt att utföra en manuell radiostationssökning.

Volymkontroll för avbrytande RDS-funktioner

De avbrytande RDS-funktionerna, t.ex. larm eller trafikinformation (TP), hörs med den volym som valts för respektive programinriktning. Om ljudnivån justeras under programavbrottet, sparas den nya nivån till nästa programavbrott.

RDS-funktioner

Med RDS kan radion automatiskt byta till starkaste sändaren. RDS ger möjlighet att få t.ex. trafikinformation (TP) och att söka efter vissa programtyper (PTY).

Larm vid olyckor och katastrofer

Radiofunktionen används för att varna allmänheten om allvarliga olyckor och katastrofer. Meddelandet LARM! visas i bildskärmen när ett larmmeddelande sänds ut. Larm kan avbrytas tillfälligt, men ej deaktiveras.

Fjärrkontroll*

Fjärrkontrollen kan användas till alla funktioner i ljud- och mediasystemet. Fjärrkontrollens knappar har motsvarande funktioner som knapparna i mittkonsolen eller knappsatsen i ratten.

Automatisk radiofrekvensuppdatering (AF)

Funktionen väljer automatiskt den starkaste sändaren för den inställda radiostationen och kan aktiveras för FM-radio.

Radiostationer som förval

Frekvent använda radiostationer sparas lämpligen som förval för att enkelt kunna aktiveras.