Utforska din manual

XC70
2015 Early

Röststyrning

9 Resultat

Röststyrning – röstkommandon

Det är möjligt att röststyra vissa funktioner i multimediasystemet och i en Bluetooth®-ansluten mobiltelefon med fördefinierade röstkommandon.

Röststyrning – multimedia

Röststyr multimediasystemet till att t.ex. byta källa eller byta spår.

Röststyrning – radio

Röststyr radion till att t.ex. byta station.

Röststyrning – snabbkommandon

Röststyrning kan utföras med ett antal fördefinierade snabbkommandon.

Röststyrning

Röststyrning ger föraren möjlighet att röstaktivera vissa funktioner i multimediasystemet, i radion, i en Bluetooth®-ansluten mobiltelefon eller i Volvos navigationssystem*.

Röststyrning – mobiltelefon

Röststyr en Bluetooth®-ansluten mobiltelefon till att t.ex. ringa en kontakt eller ett nummer.