TV

TV*

Uppdaterad 7/23/2018

TV-bilden visas endast då bilen är stillastående. Då bilen rullar i en hastighet över ca 6 km/h försvinner bilden, ljudet hörs dock under tiden. Bilden återkommer igen när bilen stannat.

TV-funktioner, reglageöversikt.

TV-funktioner, reglageöversikt.

För grundläggande uppspelning och navigering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering. Nedan finns en utförligare beskrivning.

Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAV-knappen. Kopplad funktion aktiveras sedan enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter.

OBS

Detta system stödjer endast TV-utsändningar i de länder som sänder i mpeg-2- eller mpeg-4-format och följer DVB-T-standarden. Systemet stödjer inte analoga sändningar.

OBS

TV-bilden visas endast då bilen är stillastående. Då bilen rullar i en hastighet över ca 6 km/h försvinner bilden, ljudet hörs dock under tiden. Bilden återkommer igen när bilen stannat.

OBS

Mottagningen är beroende av både hur god signalstyrkan och signalkvaliteten är. Sändningen kan bli störd av olika faktorer som t.ex. höga byggnader eller att TV-sändaren är långt borta. Täckningsgraden kan också skifta beroende på var i landet du befinner dig.

Viktigt

I vissa länder krävs TV-licens för denna produkt.

Se på TV

Tryck på MEDIA i mediakällans normalvy, vrid TUNE till TV och tryck på OK/MENU.

En sökning startar och efter en kort stund visas senast använda kanal.

Byta kanal

Det går att byta kanal på följande sätt:

  • Vrid TUNE, en lista med alla tillgängliga kanaler i området visas. Om någon av dessa kanaler sedan tidigare är sparad som förval visas dess förvalsnummer till höger om kanalnamnet. Fortsätt vrida TUNE till önskad kanal och tryck OK/MENU.
  • Genom tryck på förvalsknapparna (0-9).
  • Via kort tryck på knapparna / , nästa tillgängliga kanal i området visas.

OBS

Om bilen förflyttas inom landet, från exempelvis en stad till en annan, är det inte säkert att förvalen är tillgängliga på den nya platsen då frekvensområdet kan ha ändrats. Gör då en ny sökning och spara en ny förvalslista, se Spara tillgängliga TV-kanaler som förval.

OBS

Om ingen mottagning finns på förvalsknapparna kan det bero på att bilen befinner sig på annan plats än där sökningen av TV-kanaler gjordes, t.ex. om bilen körts från Tyskland till Frankrike. Ett nytt val av land och en ny sökning kan då behöva göras.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system