Utforska din manual

XC70
2015 Early

Barnsäkerhet

12 Resultat

Allmänt om barnsäkerhet

Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta i knät på en passagerare.

Barnskydd – ISOFIX

ISOFIX är ett fästsystem för bilbarnskydd som bygger på en internationell standard.

Barnskydd

Barn ska sitta bra och säkert. Se till att barnskyddet används på rätt sätt.

Två-stegs bälteskudde* – nedfällning

Den integrerade bälteskudden i baksätet kan fällas ned från övre eller nedre steget till helt nedfällt läge i dynan. Det går däremot inte att justera bälteskudden från övre steget till nedre steget.

ISOFIX – typer av barnskydd

Barnskydd är olika stora – bilar är olika stora. Det gör att alla barnskydd inte passar på alla platser i alla bilmodeller.

ISOFIX – storleksklasser

För barnskydd med ISOFIX fästsystem finns en storleksklassificering för att hjälpa användare att välja rätt typ av barnsskydd.

Barnskydd – två-stegs bälteskudde*

De integrerade bälteskuddarna i baksätet gör att barnen kan sitta bekvämt och säkert.

Barnskydd – placering

Placera alltid barnstolar/barnkuddar i baksätet om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp om det sitter på passagerarplatsen.

Två-stegs bälteskudde* – uppfällning

Den integrerade bälteskudden i baksätet kan fällas upp i två steg. Hur många steg kudden ska fällas upp beror på barnets vikt.