Krockkuddar

Sidokrockkudde (SIPS)

Uppdaterad 7/23/2018

Vid en sidokollision fördelas en stor del av kollisionskraften av SIPS (Side Impact Protection System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på förar- och passagerarplats, skyddar bröstet och höften och är en viktig del av SIPS.

SIPS-bag-systemet består av två huvuddelar, sidokrockkudde och sensorer. Sidokrockkudden är placerad i framsätets ryggram.

Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms den. Sidokrockkudden blåses normalt endast upp på krocksidan.

Förarplats, vänsterstyrd bil.

Förarplats, vänsterstyrd bil.

Passagerarplats, vänsterstyrd bil.

Passagerarplats, vänsterstyrd bil.

Varning

  • Volvo rekommenderar att reparation endast utförs av en auktoriserad Volvoverkstad. Felaktigt ingrepp i SIPS-bag-systemet kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador som följd.
  • Placera inga föremål i området mellan sätets yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av sidokrockkudden.
  • Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo används. Andra klädslar kan hindra sidokrockkuddarnas funktion.
  • Sidokrockkudden är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.

Var detta till någon hjälp?