Säkerhet

Säkerhet – varningssymbol

Uppdaterad 7/23/2018

Varningssymbolen visas om ett fel upptäcks i felsökningen eller om ett system har aktiverats. I de fall det krävs visas varningssymbolen tillsammans med ett meddelande i kombiinstrumentets informationsdisplay.

Varningstriangel samt varningssymbol för krockkuddesystemetkrockkuddesystemet  i analogt kombiinstrument.

Varningstriangel samt varningssymbol för krockkuddesystemet i analogt kombiinstrument.

Varningstriangel samt varningssymbol för krockkuddesystemet i digitalt kombiinstrument.

Varningstriangel samt varningssymbol för krockkuddesystemet i digitalt kombiinstrument.

Varningssymbolen i kombiinstrumentet tänds med fjärrnyckeln i nyckelläge II. Symbolen släcks efter ca 6 sekunder om krockkuddesystemet är felfritt.

Varning

Om varningssymbolen för krockkuddesystemet förblir tänd eller tänds under körning, är det ett tecken på att krockkuddesystemet inte har fullgod funktion. Symbolen indikerar fel på bältessystemet, SIPS, IC-systemet eller annat fel i systemet. Volvo rekommenderar att du snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.

Om varningssymbolen är trasig, tänds varningstriangeln och SRS airbag Service erfordras eller SRS airbag Service snarast visas i displayen. Volvo rekommenderar att du snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.


Var detta till någon hjälp?