Säkerhetsbälte

Säkerhetsbälte – ta på

Uppdaterad 7/23/2018

En inbromsning kan få svåra följder om inte säkerhetsbältet används. Se därför till att samtliga passagerare har på sig säkerhetsbältet under färd.

Ta på säkerhetsbältet innan körningen påbörjas.

Dra ut bältet långsamt och lås fast det genom att skjuta ner dess låstunga i bälteslåset. Ett kraftigt "klick" indikerar att bältet är låst.

Korrekt placerat säkerhetsbälte.

Korrekt placerat säkerhetsbälte.

Felplacerat säkerhetsbälte. Bältet måste ligga in på axeln.

Felplacerat säkerhetsbälte. Bältet måste ligga in på axeln.

I baksätet passar låstunga endast i avsett låsVissa marknader..

Tänk på

       

  Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:

 • om det dras ut för snabbt
 • vid bromsning och acceleration
 • om bilen lutar kraftigt.

Var detta till någon hjälp?