Utforska din manual

XC70
2015 Early

Start/stop-system

9 Resultat

Start/Stop* – funktion och handhavande

Vissa kombinationer av motor och växellåda är försedda med en Start/Stop-funktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus. Start/Stop -funktionen aktiveras automatiskt när motorn nyckelstartas.

Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda

Vissa kombinationer av motor och växellåda är försedda med en Start/Stop-funktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus. I det fall en igångkörning misslyckas och motorn stannar, gör enligt nedan:

Start/Stop* – symboler och meddelanden

Start/Stop-funktionen kan visa textmeddelanden i kombiinstrumentet.

Start/Stop* – motorn stoppar inte

Vissa kombinationer av motor och växellåda är försedda med en Start/Stop-funktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus. Även om Start/Stop-funktionen är aktiverad, auto-stoppar motorn inte alltid.

Start/Stop*

Vissa kombinationer av motor och växellåda är försedda med en Start/Stop-funktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus – motorn stängs då temporärt av och startar automatiskt igen då färden ska fortsätta.

Start/Stop* – motorn auto-startar

Vissa kombinationer av motor och växellåda är försedda med en Start/Stop-funktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus. En auto-stoppad motor kan i vissa fall åter-starta utan att föraren bestämt att färden ska fortsätta.

ECO*

ECO * , beroende på förarens körbeteende. Funktionen ger föraren möjlighet till ett mer aktivt miljömedvetet sätt att köra bil.

Start/Stop* – motorn auto-startar inte

Vissa kombinationer av motor och växellåda är försedda med en Start/Stop-funktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus. Motorn auto-startar inte alltid efter att ha auto-stoppat.