Säten

Säten fram

Uppdaterad 7/23/2018

Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter för bästa möjliga sittkomfort.

Höj/sänk sätet, pumpa upp/ner.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa in rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera att sätet är spärrad då inställningen ändrats.
Höj/sänk* sittdynans framkant, pumpa upp/ner.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
Ändra svankstödet*, tryck på knappen.
Manöverpanel för elmanövrerat säte*, se Säten fram – elmanövrerade.

Varning

Ställ in rätt körställning på förarsätet innan körning påbörjas, aldrig under färd. Förvissa dig om att sätet är i låst läge för att undvika personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.

Fällning av passagerarsätets ryggstöd*

          

Passagerarsätets ryggstöd kan fällas framåt för att ge plats för lång last.

Skjut sätet så långt bakåt/neråt som möjligt.

Ställ in ryggstödet till upprätt läge.

Lyft spärrarna på ryggstödets baksida och fäll det framåt.

Skjut fram sätet så att nackskyddet "låses" fast under handskfacket.

Uppfällning sker i omvänd ordning.

Varning

Ta tag i ryggstödet och förvissa dig om att det är ordentligt låst efter uppfällning för att undvika personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.


Var detta till någon hjälp?