PCC - Personal Car Communicator

Fjärrnyckel med PCC* – unika funktioner

Uppdaterad 7/23/2018

En fjärrnyckel med PCC har utökad funktionalitet jämfört med en fjärrnyckel i basutförande i form av en informationsknapp och indikeringslampor.

Video thumbnail
Fjärrnyckel med PCC.

Fjärrnyckel med PCC.

Informationsknapp
Indikeringslampor

Med informationsknappen kan viss information från bilen erhållas med hjälp av indikeringslamporna.

Användning av informationsknappen

Tryck på informationsknappen .

Under ca 7 sekunder blinkar alla indikeringslamporna och ljuset vandrar runt på fjärrnyckeln. Det indikerar att information från bilen avläses.

Om någon av de andra knapparna trycks in under denna tid avbryts avläsningen.

OBS

Om ingen indikeringslampa lyser vid användning av informationsknappen vid upprepade tillfällen och på olika platser (samt efter 7 sekunder och efter att ljuset vandrat runt på PCC:n), kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Indikeringslamporna ger information enligt följande bild:

Grönt ihållande ljus – Bilen är låst.
Gult ihållande ljus – Bilen är olåst.
Rött ihållande ljus – Larmet har löst ut sedan bilen låstes.
Rött ljus blinkar omväxlande i de båda röda indikeringslamporna – Larmet har löst ut för mindre än 5 minuter sedan.

Var detta till någon hjälp?