Körning med släpvagn

Körning med släpvagn* – automatisk växellåda

Uppdaterad 7/23/2018

Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.

  • En automatisk växellåda väljer optimal växel relaterat belastning och motorvarv.
  • Vid överhettning tänds en varningssymbol i kombiinstrumentet tillsammans med ett meddelande som visas i informationsdisplayen – följ given rekommendation.

Branta stigningar

  • Spärra inte automatväxellådan med en högre växel än vad motorn "orkar med" – det är inte alltid fördelaktigt att köra på hög växel och lågt motorvarv.

Parkering i backe

Tryck ner färdbromsen.

Aktivera parkeringsbromsen.

För växelväljaren till läge P.

Släpp färdbromsen.

  • Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P när bil med automatväxellåda och påkopplat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen.
  • Använd stoppklossar för att blockera hjulen när bil med påkopplat släp parkeras i backe.

Viktigt

Se även särskild information om långsam körning med släpvagn för bilar med automatisk växellåda Powershift, se Automatisk växellåda – Powershift.

Start i backe

Tryck ner färdbromsen.

För växelväljaren till körläge D.

Frigör parkeringsbromsen.

Släpp färdbromsen och kör iväg.


Var detta till någon hjälp?