Trygghetstjänster

Lås upp bil via service center

Uppdaterad 7/23/2018

Instruktion för fjärrupplåsning av bil.

När VOC Service center verifierat bilens ägare eller annan auktoriserad person med PIN-kod, skickas efter överenskommelse en signal till bilen om upplåsning.

Bagageluckan/bakluckan måste öppnas för att låsa upp dörrarna. Tryck två gånger på touchknappen eller dra i handtaget.

OBS

Om bagageluckan/bakluckan inte öppnas inom en, av VOC Service center, förutbestämd tid kommer bagageluckan/bakluckan att låsas igen.

När dörrarna öppnas kommer bilens larmsystem att lösa ut. Stäng av larmet genom att trycka på fjärrnyckelns upplåsningsknapp eller sätt in fjärrnyckeln i startlåset.

OBS

Om bilen står i t.ex. ett parkeringsgarage kan fjärrupplåsningsfunktionen eventuellt störas p.g.a. dålig mottagning.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system